Τέντα markilux 1300 & 710 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης

by Tentomakedoniki Karantonas