Πιστοποιήσεις markilux

Γερμανική Ποιότητα με Παγκόσμια Αναγνώριση

Η κορυφαία στη σκίαση markilux ενισχύει την κοινή πεποίθηση ότι η γερμανική ποιότητα είναι εγγυημένη κι ασύγκριτα υψηλή. Τα συστήματα σκίασης markilux ξεχωρίζουν για την ποιότητα κατασκευής, την αντοχή, την άριστη λειτουργία τους. Αυτό το γεγονός αποδεικνύεται από το δέος των ανταγωνιστών, την εκτίμηση των καταναλωτών, τις πολυάριθμες και συνεχείς διακρίσεις, αλλά και από τις υψηλές πιστοποιήσεις τους.

Τα συστήματα σκίασης markilux είναι Πιστοποιημένα με CE (Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ) (σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης 4 του κανονισμού περί προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών 305/2011/ΕΚ) καθώς και οι προμηθευτές μας.

Το προϊόν πληρεί, σε περίπτωση ενδεδειγμένης χρήσης, τις ουσιαστικές ιδιότητες, οι οποίες καθορίζονται στα επόμενα πρότυπα.

DIN EN 13561 – Συστήματα σκίασης για εφαρμογή σε εξωτερικό χώρο

Τα συστήματα σκίασης markilux αντιστοιχούν στις απαιτήσεις ασφαλείας της Οδηγίας περί μηχανών 2006/42/ΕΚ

Εφαρμοζόμενα εναρμονισμένα πρότυπα:

DIN EN 13561 Συστήματα σκίασης – Απαιτήσεις απόδοσης και ασφαλείας

DIN EN 60335-2-97 Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών για την οικιακή χρήση και παρόμοιους σκοπούς – Μέρος 2-97: Ιδιαίτερες απαιτήσεις για ρολά, συστήματα σκίασης, στόρια και παρόμοιες διατάξεις.

Περαιτέρω εφαρμοζόμενα πρότυπα για ενσωματωμένο φωτισμό:

DIN 57100 VDE 0 100: Διαμόρφωση εγκαταστάσεων ισχυρού ρεύματος με 1000 V

DIN 57298 VDE 0298 (μέρος 3): Χρήση καλωδίων και μονωμένων αγωγών για εγκαταστάσεις ισχυρού ρεύματος

Περαιτέρω εφαρμοζόμενα πρότυπα:

DIN EN 13120 Εσωτερικά σκίαστρα – κλειστό αίθριο

Ακόμα, επιβεβαιώνοντας την οικολογική κι ενεργειακή ευαισθησία που η markilux εφαρμόζει στην πράξη, η εταιρεία έχει πιστοποίηση κατά

  • ISO 50001: 2011 για το σύστημα ενεργειακής διαχείρισης και
  • ISO 9001: 2008 / ISO 14001: 2004 + Cor 1 :2009 για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης

Τέλος, τα υφάσματα σκίασης markilux έχουν πιστοποιηθεί με το Öko-Tex Standard 100 που επιβεβαιώνει τη μη ύπαρξη βλαβερών ουσιών και ανανεώνονται κάθε χρόνο. Επίσης έχουν πιστοποιηθεί για την προστασία που παρέχουν από τις βλαπτικές ακτινοβολίες  με δείκτη προστασίας UV PROTECTION 50+ αλλά και για τον αυτοκαθαρισμό τους με τη βοήθεια του νερού της βροχής.

Τέντα markilux 970
Τέντα markilux 1300
Αυτόνομη τέντα markilux planet
markilux Extra 710 MX-1 compact